Raaga: Hamsanandi
Taala: Aaditaala
Composer: Thyagaraja


s r2 m2 p n3 S
S n3 p m2 r2 s


||ಪಲ್ಲವಿ||
ಬಂಟುರೀತಿ ಕೊಲುವು ವಿಯವಯ್ಯ ರಾಮ||

||ಅನುಪಲ್ಲವಿ||
ತುಂಟವಿಂಟಿ ವಾನಿ ಮೊದಲೈನ||
ಮದಾಂದುಲ ಗೊಟ್ಟಿ ನೆಲ ಗುಲ ಚೇಯು ನೀಜ||

||ಚರಣ||
ರೋಮಾಂಚಮನೆ ಘನ ಕಂಚುಕಮು||
ರಾಮಭಕ್ತುಡನು ಮುದ್ರ ಬಿಲ್ಲೆಯು||
ರಾಮನಾಮ ಮನೆ ವರಖಡ್ಗ ಮೀವಿ||
ರಾಜಿಲ್ಲುನಯ್ಯ ತ್ಯಾಗರಾಜು ನೀಕೆ||


||Pallavi||
Bantureethi koluvu viyavayya rama||

||Anupallavi||
Thuntavinti vaani modalaina||
Madaandula gotti nela gula cheyu nija||

||Charana||
Romanchamane ghanakanchukamu||
Rama bhakthudanu mudrabilleyu||
Rama naama mane varakhadga mivi||
Raajillu naiyya thyagaraju neeke||


 

Advertisements