Raga: Shahana
Taala: Aadi
Composer: Thyagaraja


s r2 g3 m1 p m1 d2 n2 S
S n2 d2 p m1 g3 m1 r2 g3 r2 s


||ಪಲ್ಲವಿ ||
ಈ ವಸುದಾ ನಿವಂಟಿ ದೈವಮು|| ನೇ ನೆಂದು ಗಾನ ರಾ ರಾಮ||

||ಅನುಪಲ್ಲವಿ||
ಭಾವುಗಮಿ ಗಲ್ಗಿ ವಾಧಿಲ್ಲು|| ಕೋವೂರಿ ಸುಂದರೇಶ ಗಿರೀಶ||

||ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರ||
ರೀ, ರಿಗಮಪ ರಿಗಮಪ ದಾ, ದಪಮ ಗಾ ಮರೀ ಗರಿಸ ನೀ ರಿಸನಿ||
ದಾ, ದನಿಸರೀ ಸನಿರಿಸನಿ ಸಾ, ಪಪಾಮ ಗಮರೀಸನಿ ||
ಸಸಾಸ ಪಪಾಪ ಪಮ ದದಾದ ದನಿ ನೀ ದನಿ ದಪಮ ದಾದ ನಿ||
ರಿರೀ, ಗಮರಿಗರಿ ನೀ ದಪಮದನಿ ಸರಿ ಸಸಾಸ ಪಾಪ ರಿಗಮ ರೀಸನಿ||

||ಚರಣ||
ಆಸಚೇ ಅರನಿಮಿಶಾಮುನ ನೀಪುರ|| ವಾಸಮುನರ ಜೇಯು ವಾರಿ ನೀಮದಿ||
ವೀಸಟಲೆಲ್ಲನು ತೊಲಗಿನಂಚಿ ದನ|| ರಾಸುಲನಾಯುವುಲು||
ಭೂಸುರ ಭಕ್ತಿಯು ತೇಜಮುಲೋಸಾಗಿ|| ಭುವನ ಮಂದು ಕೀರ್ತಿ ಗಲ್ಗ ಜೇಸೀ||
ದಾಸವರದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹೃದಯ ನಿವಾಸ|| ಚಿದ್ವಿಲಾಸ ಸುಂದರೇಶ||


||Pallavi||
Ee vasudha ni vanti daivamu|| Ne nendu gaanara rama||

||Anupallavi||
Bhavugami galgi vaadhillu|| Kovuri sundaresha girisha||

||Chitteswara||
r;, rgmp rgmp d,dpm g,mr, grs n,rsn,||
d;, dnsr, snrsn s;, pp,m gmr,sn||
ss,s pp,p pm dd,d dnSn,S nS dn dpm d,d nS||
RR, GM RGR Sn,d pmdn SRS S,S p,p rgm r,sn||

||Charana||
Aasache aranimishaamuna neepura|| Vasamunara jeeyu vaarineemadi||
Vesatalellanu tholaginchi dana|| Raasulanaayuvulu||
Bhusura bhakthiyu thejamunosagi|| Bhuvanamandu keerthi galga jeesi||
Dasavarada thyagaraja hrudaya nivasa|| Chidvilaasa sundaresha||


 

Advertisements