Raga: Brundavana Saranga
Tala: Aadi
Composer: Swathi Tirunal


Scale:
n s r m p n S
n p m r n s
ನಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ
ನಿ ಪ ಮ ರಿ ನಿ


||ಪಲ್ಲವಿ||
ಚೆಲಿಯೇ ಕುಂಜನ್ ಮೊ ತುಮ್ ಹಮ್ ಮಿಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಹರಿ||

||ಚರಣ1||
ದೇಖೊ ಜಮುನಾ ರೇ ಬಹಿ ಸುಂದರ್ ಅತಿ ನೀರಭರಿ||

||ಚರಣ 2||
ಚೋಡಿಯೇ ಕೈಸೇ ಮೊಕುಮೈಯಿತೋ ತೇರೋ ಹಾಥದರಿ||

||ಚರಣ 3||
ಸುನಿಯೇ ಕೋಯಲ್ ಕೇ ಬೋಲ್ ಪಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಹರಿ ಹೇ||


||Pallavi||
Cheliye kunjan mo tum ham mil shyam hari||

||Charana 1||
Dekho jamuna re bahi sundar athi neerabhari||

||Charana 2||
Chodiye kaise mokumaiyitho thero haathadari||

||Charana 3||
Suniye koyal ke bol piya kya kahri he||


 

Advertisements